Restaurování

Restaurování znamená uvedení staré, poškozené knihy do stavu podobnému původnímu.

Kompletní zrestaurování

Oprava knižního bloku, celokožená vazba na pravé vazy.

Původní potah byl sejmut, konzervován a zpětně aplikován na nové desky

Restaurování

Předtím

Restaurování

Potom

Restaurování

Předtím

Potom

Mechanické restaurování

Mechanické restaurování papíru a doplnění chybějících částí japonským papírem.

Restaurování

Předtím

Restaurování

Potom

Kompletní zrestaurování

Oprava knižního bloku – mechanické restaurování, doplňování chybějících částí japonským papírem, u zvlášť rozpadajících se stránek použita
metoda klížení papírů. 

Celokožená vazba na pravé vazy, ruční slepotisk.
Původní kožený potah sejmut, konzervován a přiložen jako historický doklad.